Galería de Decanos

Doctora Melva Palacios de Mon

Profesor Francisco Beens

Profesora María E. Pérez de Alemán

Profesora Lilia Urrutia de Palacios

Profesora Flor Ortega

Profesora María Fernanda Richa